Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100

Apie parodą

2018 m. lapkričio 6–30 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo eksponuojama paroda „Lietuvos kariuomenei – 100“. Parodos pristatyme, įvykusiame lapkričio 22 d., sveikinimo kalbas pasakė Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Audronius Ažubalis, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento direktorius plk. Darius Petryla, Kadenciją baigęs Konstitucinio Teismo teisėjas dr.  Stasys Stačiokas. Lietuvos kariuomenės istoriją pasakojo Lietuvos kariuomenės vado patarėjas dr. Valdas Rakutis ir istorikas dr. Tomas Balkelis. 

Pastarieji šimtas metų Lietuvai ir jos kariuomenei buvo kupini iššūkių, prireikė daug ryžto ir pasišventimo, buvo iškovota pergalių. Lietuvos kariuomenę ir jos praeitį taikliai apibūdino karo istorikas dr. Gintautas Surgailis: „Užgimusi nuožmiose kovose dėl Nepriklausomybės, išaugusi, suklestėjusi, pasiekusi įspūdingų pergalių ir modernios kariuomenės lygį, politikų sprendimu nepasipriešinusi okupantams ir sunaikinta, atgimusi kovai prieš okupantus Lietuvos miškuose, daug kartų stipresnio priešo vėl sunaikinta, bet nenugalėta ir vėl atgimusi po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos kariuomenė yra visiškai pasirengusi vykdyti visas užduotis, kurias jai paves Lietuvos Respublikos vadovybė, ji pasirengusi, jei iškiltų būtinybė, apginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.“

Parodoje buvo pristatyti Atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos dokumentai, ikonografija. Į stendus pateko tik maža dalis bibliotekoje saugomų savanorių prisiminimų, jų fotografijų, tarpukariu išleistų atvirukų, įvairių kariuomenės žinybų leistos literatūros. Dėl vietos stokos neeksponuota to laikotarpio kariškių periodika. Ekspozicija papildyta privačiuose archyvuose saugomais dokumentais. Tai buvo gera proga juos viešinti, padaryti prieinamus tyrėjams. Ypač derėtų paminėti visuomenei mažai žinomą akademiko fiziko Povilo Brazdžiūno fonde saugomą Lietuvos kariuomenės, aviacijos istorijos fotografijų kolekciją. Jaunystėje baigęs Aviacijos mokyklą, akademikas, akivaizdu, ir sovietmečio sąlygomis jautė didelius sentimentus nepriklausomos Lietuvos kariuomenei, rinko fotografijas, paliko atsiminimus. Parodoje buvo galima pamatyti dar neeksponuotas tris Prisikėlimo apygardos Žaliosios rinktinės kovotojų fotografijas, darytas iš 1991 m. Aukštelkų kaime (Radviliškio raj.) rastų dešimties negatyvų, patekusių į šios rinktinės archyvą. Būtent šios fotografijos išsamiausiai aprašytos, amžininkų atpažinti beveik visi jose esantys partizanai. 

Parodoje, o taip pat ir šiek tiek didesnės apimties virtualiame jos variante panaudoti dokumentai iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų, Vytauto Aidiečio, Almos Aidietytės-Lunevičienės, Danutės Aidietytės-Vaškevičienės, Audroniaus Ažubalio, Rasos Leviškaitės-Sperskienės, Kazimiero Leviškos, Živilės Likerauskaitės-Klusienės, Rimos Maigienės, Algirdo Spersko, Stasio Stačioko, Vytauto Šapokos, Dalios Vaišnoraitės-Monkevičienės, Aloyzo Vilkio asmeninių archyvų.

Maloniai kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje ir iš skaitmeninių dokumentų patirti dalį Atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos!

Parodos rengėjai:
Kuratorė dr. Rima Cicėnienė
Parodos rengėja ir tekstų autorė – Rasa Sperskienė
Redaktoriai – dr. Artūras Judžentis, dr. Giedrė Miknienė
Dokumentus skaitmenino – Laurynas Marcinkevičius
 

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku