31Objektai(-ų)

Mokslinė veikla

Pagrindiniai moksliniai rezultatai

Su akademiku Adolfu Juciu teko bendrauti 1962-1974 metais. Jis buvo mano mokytojas: diplominio darbo ir disertacijos vadovas, Fizikos ir matematikos institute sektoriaus vadovas. Tuo metu paskaitų studentams jis jau nebeskaitė, bet Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto koridoriuje aš įsidėmėjau stambią, išraiškingą figūrą, truputį primenančią jo gimtojo krašto, Žemaitijos, simbolį - mešką. Draugas man sakė, kad tai - Teorinės fizikos katedros vedėjas, profesorius ir akademikas.
Susipažinau su profesoriumi atėjęs į jo kabinetą prašyti, kad priimtų į teorinės fizikos specializaciją. Pasiteiravęs apie mano pažymius, jis užsiminė, kad atomo fizikoje daug spręstinų problemų, ir iš karto įtraukė mane į savo bendradarbių Antano Bandzaičio ir Konstantino Žukausko vykdomą darbą. Toks buvo A.Jucio išbandytas pedagoginis metodas - studentus ar aspirantus priskirti prie patyrusių darbuotojų. Jo paties žodžiais tariant, „vyresnieji man padeda rengti jaunesniuosius". Tokia grupelė kartkartėmis ateidavo pas profesorių nustatytomis priėmimo valandomis ir su juo aptardavo gautus rezultatus, išklausydavo dalykiškų pastabų ar patarimų, kaip spręsti iškilusius sunkumus.

Karazija, R. Adolfas Jucys – atomo teorijos kūrėjas ir mokslo organizatorius. Akademija ir akademikai atsiminimuose. Vilnius, 2013, p. 359.

Man pasisekė pradėti mokslinį darbą vadovaujamam prof. Adolfo Jucio, kuris buvo ne tik iškilus mokslininkas, bet ir reiklus pedagogas, mokslinės mokyklos kūrėjas, principingas ir atsidavęs Lietuvos mokslui žmogus.

1968 balandžio 4 d. VVU Fizikos ir Matematikos fakultetų jungtinėje mokslinėje taryboje apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Kai kurie energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai“ (vadovas prof. A. Jucys).
Р.И. Каразия. Некоторые вопросы вычисления матричных элементов оператора энергии для сложных атомов. Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Вильнюс, 1968, 7 с. 

1993 m. gruodžio 16 d. trijų fizikos institutų (FI, PFI ir TFAI) sudarytame habilitacijos komitete apgynė habilituoto fizinių mokslų daktaro disertaciją „Laisvųjų atomų konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Röntgeno bei Auger spektrų savybės“.
R. Karazija. Configurations with Inner Vacancies of Free Atoms and Pecularities of X-ray and Auger Spectra. Abstract of the Hab. Dr. Thesis, Vilnius, 1993, 60 p.

Bernd Crasemann Oregono universiteto (JAV) profesorius (atomo teorija), žurnalo „Physical Review A“ vyriausiasis redaktorius (1993–2005).

Darbų cituojamumas

Pagal Web of Science 2022-04-11
Bendras straipsnių ir knygų 934.
Straipsnių [Karazija ir Karaziya] 720, h = 13

Daugiau apie mokslinių publikacijų cituojamumą žiūrėti knygoje „Pėdos“, p. 134-137.

Mokslo programos, projektai, temos ir sutartys

Tarptautinės programos

Atsakingas vykdytojas (grupės vadovas)

Europos Sąjungos Mokslinio tinklo projektas „Elektronų ir fotonų sąveikos su atomais, jonais ir molekulėmis“, 1993–1996 m.
Tarptautinė programa „Bendradarbiavimas tarp Švedijos ir buvusios TSRS (Lietuva)“ (Cooperation between Sweden and former Soviet Union), grantas „Sudėtingų atomų ir jonų spektrinių savybių ir jų taikymo astrofizikoje ir termobranduolinėje sintezėje teorinis ir eksperimentinis tyrimas“ (Theoretical and experimental studies of spectroscopic properties of complex atoms and ions and their application to astrophysics and fusion), 1998–2001 m.
Kontraktas EURATOM/LEI „Volframo jonų spektrinių savybių tyrimas“, 2007–2011 m.

Mokslininkų grupės projektas (vadovas)

Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų projektas „Elementariųjų procesų kaskadų sudėtinguose atomuose teorinis tyrimas“ 2010 07 01–2011 12 31.

Instituto planinės temos (vadovas)

Elementariųjų procesų, vykstančių veikiant elektronais retųjų žemių atomus, teorinis tyrimas, 1974–1975 m.
Daugiaelektronės atomo teorijos taikymas Röntgeno spektrų ypatybėms tirti, 1976–1979 m.
Patikslintų atomo teorijos metodų taikymas Röntgeno ir elektronų spektrams teoriškai nagrinėti, 1979–1981 m.
Daugiaelektronių efektų Röntgeno ir elektronų spektruose teorinis tyrimas, 1982–1985 m.
Laisvųjų atomų Röntgeno ir Auger spektrų dėsningumų tyrimas, 1986–1987 m.
Kompleksinės temos potemė, 1988–1990 m.
Atominių spektrų bendrųjų dėsningumų tyrimas ir aprašymas vidutinių charakteristikų metodu, 1991–1995 m.
Retųjų žemių atomų spektrų ypatingumų teorinis tyrimas, 1995–1999 m.
Reliatyvistiniai efektai daugiaelektroniuose atomuose ir jų įtaka radiaciniams ir Auger procesams bei jų kaskadams, 2000–2004 m.
Kaskadai sudėtinguose atomuose ir jų įtaka Röntgeno ir Auger spektrams. Teorija ir interpretavimas, 2005–2012 m.

Ūkiskaitinės sutartys su Leningrado valstybinio universiteto Chemijos mokslinių tyrimų institutu (vadovas)

(Sutartys vykdytos vienus metus nuo jų pasirašymo metų pradžioje iki metų pabaigos)

Röntgeno Kα; linijų cheminių poslinkių teorinis nagrinėjimas sunkiems elementams, 1972 m.
Röntgeno Kα; linijų cheminių poslinkių adityvumo teorinis tyrimas Hartree ir Foko metodu, 1973 m.
Röntgeno linijų cheminių poslinkių skaičiavimas Hartree ir Foko metodu, 1974 m.
Kβ1,3 linijų cheminių poslinkių teorinis tyrimas, 1975 m.
Kα1,2 ir Kβ1,3 linijų cheminių poslinkių teorinis tyrimas lengviems ir sunkiems elementams, 1976 m.
Röntgeno linijų cheminių poslinkių ir elektronų krūvio tankio prie branduolio teorinis nagrinėjimas, 1977 m.

Vykdant šias sutartis, bendradarbiaujant su prof. L. Makarovo grupe, parengta 11 mokslinių straipsnių.

Ūkiskaitinės sutartys su Ukrainos TSR MA Žemųjų temperatūrų fizikos ir technikos institutu (vadovas)

Komplekso programų įdiegimas ir Kr, Xe ultraminkštųjų Röntgeno spektrų skaičiavimas, 1980 m.
Kriptono ir ksenono ultraminkštųjų Röntgeno spektrų teorinis tyrimas vienkonfigūraciniu artutinumu, 1981 m.

Vykdant šias sutartis, bendradarbiaujant su dr. E. Verchovcevos grupe, parengti 4 moksliniai straipsniai.

Karazija, R. Pėdos. Vilnius,  2017.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku