24Objektai(-ų)

Mokslo organizavimas

Lietuvos fizikų draugija

Nedidelės šalies plačios tematikos žurnalas, deja, neturi galimybių tapti pasaulyje pripažintu žurnalu. Pastaruoju metu pasireiškia tendencija – atskirų šalių fizikos žurnalų jungimasis į tarptautinius. Nesiryžtant eiti šiuo radikalios reformos keliu, reikėtų stengtis išlaikyti „Lietuvos fizikos žurnalą“ kaip savos šalies žurnalą, lengviau prieinamą doktorantams, spausdinantį konferencijų darbus bei mūsų fizikos rezultatų apžvalgas, netgi straipsnius apie Lietuvos fizikos istoriją (tačiau išlaikantį pakankamai aukštus mokslinius reikalavimus).
Lietuvos fizikų draugija pastaraisiais metais labai sustiprino svarbius mūsų fizikai ryšius su Europos fizikų organizacijomis. Kaip tik ši draugija turėtų kaupti informaciją apie užsienyje dirbančius ir besimokančius fizikus, kilusius iš Lietuvos, palaikyti ryšius su jais. Įsikūrusi Lietuvos fizikos mokytojų asociacija nemaža dalimi perėmė klausimus, susijusius su fizikos mokytojų veikla, draugijai lieka tik visokeriopai remti asociacijos veiklą. LFD turėtų kelti ir spręsti bendras Lietuvos fizikai kylančias problemas, stiprinti ryšius tarp fizikų, dirbančių įvairiose institucijose ir srityse. Dideles galimybes tam teikia Nacionalinės fizikų konferencijos. Jos turėtų skirti pagrindinį dėmesį bendriems Lietuvos fizikų reikalams, diskusijoms, o ne siauriems moksliniams pranešimams. O idant tos konferencijos sutrauktų daugelį fizikų, tai turėtų būti ne tik pokalbiai ir pranešimai, bet ir šventė. Vertėtų įsteigti kokį simbolinį Lietuvos fizikų apdovanojimą ir teikti jį už įvairius rezultatus – monografiją, išradimą, geriausią mokytojo parengtą leidinį ir pan. (juos atrinkti būtų galima nominacijų būdu).

Atsakymai į „Fizikų žinių“ anketos klausimus. Fizikų žinios, 2001, nr. 20, p. 18.

1972-1979 m. Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius.
1972-1995 m. Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys.
2001 m. išrinktas Anglijos fizikų draugijos tikruoju nariu (Fellow of the Institute of Physics).
2007 m. išrinktas Italijos fizikų draugijos (Società Italiana di Fisica) nariu.

Svarbesni rengti dokumentai, susiję su LFD veikla

Pajuodintu šriftu – pateikti leidinyje „Pėdos

 • Lietuvos TSR fizikų draugijos valdybos ataskaita už 1975–1979 m.
 • Fizikos mokslo ir studijų institucijų asociacijos įstatai (1992 m., projektas)
 • „Lietuvos fizikos žurnalo“ veiklos 2008–2010 m. ataskaita

Lietuvos mokslo taryba

1991-1993 m. pirmosios Lietuvos mokslo tarybos narys

2003-2007 m. Lietuvos mokslo tarybos Mokslo prioritetų ir vertinimo komisijos narys 

Svarbesni rengti dokumentai, susiję su Lietuvos mokslo tarybos veikla

Pajuodintu šriftu – pateikti leidinyje „Pėdos

 • Kalba per tiksliųjų mokslų atstovų į Lietuvos mokslo tarybą rinkimus (1991 m.)
 • Kriterijai Lietuvos mokslo prioritetams įvertinti (1992 m., projektas)
 • Kvalifikaciniai reikalavimai valstybiniams mokslo institutams (1992, projektas)
 • Reikalavimai mokslo institutams, norintiems gauti teisę teikti pedagoginius mokslo vardus (1992, projektas)
 • Dėl paraiškų teikti habilituoto daktaro laipsnį ir pedagoginius mokslo vardus pateikimo ir svarstymo (1992, projektas)
 • Fizikos, Puslaidininkių fizikos ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutų bendrai teikiamo habilituoto daktaro laipsnio nuostatai (1993, projektas)
 • Atsistatydinimas iš humanitarinių mokslų institutų vertinimo komisijos (1997)
 • Fizikos instituto dalyvavimo Valstybinės aplinkos monitoringo programoje įvertinimas mokslinės veiklos požiūriu (2004 m.)
 • Atsiliepimas apie Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2011 m. programą (2006)

Lietuvos mokslų akademija

1988-1990 m. LMA Sąjūdžio tarybos narys

1997 m. rugsėjo 16 d. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu

2000 m. gruodžio 12 d. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu

2002-2008 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto narys

2003 m. komisijos LMA prezidiumo rinkimų reglamentui rengti pirmininkas

2005 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų geriausių darbų konkursų fizikos, matematikos ir chemijos sekcijos pirmininkas

2009-2013 m. LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus biuro narys

2010 m., 2014 m. LMA vardinės Adolfo Jucio premijos komisijos pirmininkas

2011 m., 2014 m. darbo grupės, rengusios studiją „Mokslo populiarinimo sistema“, narys

Nuo 2011 m. gegužės 31 d. LMA tikrasis narys

Svarbesni rengti dokumentai, susiję su LMA veikla

 • Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo rinkimų reglamentas (2003 m., projektas)
 • Studija „Mokslo populiarinimo sistema“ (2011, 2014 m. atskiros dalys)

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

1990-2015 m. TFAI tarybos narys

1996-2009 m. TFAI statuto priežiūros komisijos pirmininkas

1999-2009 m. TFAI tarybos Mokslo komisijos pirmininkas

2004 m. organizavo Adolfo Jucio šimtųjų gimimo metinių minėjimą LMA, parodą LMA bibliotekoje, tam jubiliejui skirtus du „Lithuanian Journal of Physics“ numerius, profesoriaus memorialinio kambario įrengimą TFAI.

Tarptautinių Europos atominės spektroskopijos grupės konferencijų (Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) organizacinių komitetų narys (1991 m. – 23rd EGAS, 2000 m. – 32nd EGAS).

Svarbesni rengti dokumentai, susiję su TFAI veikla

Pajuodintu šriftu – pateikti leidinyje „Pėdos“

 • Teorinės fizikos ir astronomijos instituto statutas (1991 m., projektas)
 • Teorinės fizikos ir astronomijos instituto veiklos 1998–2000 savianalizė (pradinis variantas)
 • VU TFAI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 m. savianalizė (pradiniai variantai)
 • Dėl Atomo teorijos skyriaus strategijos (2001 m.)

Kitos institucijos

1993-1999 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Fizikos ir astronomijos mokymo ekspertų komisijos narys

1994 m. Tiksliųjų mokslų institutų ir fakultetų veiklos vertinimo komisijos narys

2001-2008 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos narys

2001-2016 m. VPU (nuo 2011 m. – LEU) Fizinių ir technologijos mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narys

2004-2006 m. VPU Fizikos ir technologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo ir valstybinių egzaminų komisijos pirmininkas

Nuo 2016 m. Lietuvos valstybės simbolikos komisijos narys

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku