Sources and literature

1.    Daugyvenės kraštas. Parengė Vytautas Šernas. Kaunas, 1998, p. 188, 191, 230.
2.    Jankauskas, Vidmantas. Kario kelias: generolas Kazimieras Ladiga nepriklausomybės kovose. Vilnius, 2004, p. 273, 286.
3.    Jankauskas, Vidmantas. Nepriklausomos Lietuvos generolai. D. 1. Vilnius, 1998, p. 11, 127, 146.
4.    Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940). T. 2, (E–J), Vilnius, 2009, p. 115, 131, 187; tomas 3, (K–L), Vilnius, 2011, p. 491–493, 496, 565; tomas 4, (M–Po), Vilnius, 2012, p. 345, 377, 486; tomas 5 (Pr–Šim), Vilnius, 2012, p. 106, 666, 701, 724–726; tomas 6 (Šim–Ž), Vilnius, 2014, p. 461.
5.    Laisvės kovų archyvas. T.20 , Kaunas, 1997, p. 20, 45, 59, 249, 250, 256.
6.    Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė, 1918–1920. Vilnius, 1998, p. 68–71, 74–76, 78–80, 82, 85, 110, 112, 114, 115, 118–126.
7.    Lietuva, 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža ir kt. Vilnius, 2005, p. 241–245.
8.    Lietuva antrajame pasauliniame kare. Sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius. Vilnius, 2007, p. 530.
9.    Lietuvos istorija. T. 10, d. 1, Nepriklausomybė (1918–1940 m.). Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius ir kt. Vilnius, 2013, p. 590–593, 596–600.
10.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. T. 1, Vilnius, 2001, p. 9, 10; t. 2, Vilnius, 2002, p. 138; t. 3, Vilnius, 2003, p. 330, 333; t. 4, Vilnius, 2004, p. 305, 306, 399–401; t. 6, Vilnius, 2006, p. 3, 345; t. 7, Vilnius, 2007, p. 278, 279; t. 9, Vilnius, 2013, p. 506.
11.    Lietuvos Respublikos kariuomenės vadai, 1918–1940: [fotografijų rinkinys]. Klaipėda, 1991.
12.    Savanorių žygiai: nepriklausomybės karų atsiminimai. T. 2. Pėstininkai, raiteliai, partizanai bei šauliai, sanitarija, nelaisvėje. [Surinko ir redagavo] Petras Ruseckas. Kaunas, 1937, p. 113, 257.
13.    Savickienė, Daiva. Karo istorikas: nežinau nė vieno, kuris tarnybą sovietų kariuomenėje prisimintų šviesiai. Iš: Panevėžio balsas, 2018, birž. 16 [žiūrėta 2018 m. spalio 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ve.lt/naujienos/ve-rekomenduoja1/skaityk-dabar/karo-istorikas-nezinau-ne-vieno-kuris-tarnyba-sovietu-kariuomeneje-prisimintu-sviesiai-1642917/.
14.    Stasys Stačiokas: bibliografijos rodyklė. [Sudarė Bronislava Kisielienė, Birutė Railienė]. Vilnius, 2008, p. 152.
15.    Surgailis, Gintautas. Lietuvos kariuomenė, 1918–1998. Vilnius, 1999, p. 8–26, 30–33, 38, 45–57, 61, 63–69, 71, 73–79, 84–86, 88, 89, 91, 92, 112.
16.    Surgailis, Gintautas. Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio pulkas. Vilnius, 2017, p. 98.
17.    Už laisvę ir Tėvynę. [Sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Peikštenis, Jonas Vaičenonis ir kt.] Vilnius, 2004, p. 130.
18.    Vaičenonis, Jonas. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje. Vilnius, 2004, p. 143, 186, 187, 190, 191, 198, 201.
19.    Voveris, Vytautas. Trečioji savanorių karta. Vilnius, 2006, p. 137.
 

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku